Град София , Кв. Драгалевци

ул. Бойка Войвода (ул.303) №12
тел: 0888641842
управител: Силвия Върбанова
www.facebook.com/SilvarhotelHotelForDogs

Свържете се с нас